• 24
 • 11
 • 12
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych - Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin - Korsarskie Regaty o Łuskę Trzeciego Leszcza - Giżycko 28–30.08.2015

 

 

 

V Giżyckie Regaty Armatorów zakończone

 

W dniach 23-24 maja 2015 roku na jeziorze Niegocin w porcie Ekomarina Giżycko odbyły się V Giżyckie Regaty Armatorów. Organizatorem jest Klub Turystyki Żeglarskiej „ SZKWAŁ”. Do regat zgłosiło się 24 załogi ( 97 uczestników) ścigających się w klasach T1, T2, T3, Open i po raz pierwszy Katamaran. W tym roku wymiar regat był również międzynarodowy, ponieważ gościliśmy żeglarzy w Litwy ( jedna załoga) oraz Łotwy (1 załoga). Uroczystego otwarcia regat wraz z podniesieniem bandery i przywitaniem wszystkich załóg, w imieniu organizatora dokonał Komandor KTŻ Szkwał Krzysztof Dziedzic oraz zaproszeni goście Starosta Powiatu Giżycko Wacław Strażewicz wraz z Burmistrzem Giżycka Wojciechem Iwaszkiewiczem. Miejscem organizacji regat był gościnny port Ekomarina Giżycko. Sędzią Głównym regat był Roman Kułdo.

 

 

W pierwszym dniu regat w sobotę rozegrano w sumie cztery biegi przy wietrze około 2 w skali B, co pozwoliło wyłonić zwycięzców w poszczególnych klasach. Najliczniejszą klasą była jak zwykle klasa T3, jednak najbardziej zacięta i wyrównana rywalizacja była w klasie Open, w której rywalizowali znakomici sternicy znani z wielu regat na Mazurach. Również mamy nadzieję, że za rok dopiszą liczniej załogi w klasie Katamaran, które to po raz pierwszy w tym roku rywalizowały w naszych regatach.

 

 

Wyniki w poszczególnych klasach.

T1

 1. Jakub Malicki – Sympathy 600
 2. Feliks Basłyk –Micro Polka

T2

 1. Czesław Kochanowski- Storm 22
 2. Henryk Koryciński – Saturn 720
 3. Czesław Kacperski – Tango 730

T3

       1.Sławomir Charubin –Twister 800

       2.Piotr Wądołowski – Bolero 805

       3.Jarosław Mikołajun – Maxus 26

Open

       1.Tadeusz Kozakiewicz – Huzar 28K2

       2. Jacek Daszkiewicz – Maxus 28

       3. Marian Bełbot – Bingo 930

Katamaran

 1. Filip Walczak – Tornado
 2. Marek Karawajczyk - Tornado

Wręczenia pucharów , medali i dyplomów dla poszczególnych załóg dokonali - przedstawiciel Firmy Tryumf Tomasz Piotrak, Prezes WMOZŻ Czesław Kalinowski, sędzia główny Roman Kułdo, Kierownik Ekomariny Dariusz Klimaszewski oraz przedstawiciele KTŻ Szkwał.

 

 

W niedzielę 24.05.2015 odbył się V Wyścig po Trzy Leszcze pod patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza. Przy słonecznej pogodzie i wietrze 1 w skali B start do regat nastąpił o godz. 10.30. Trasa regat to bieg długodystansowy wokół j. Niegocin o długości około 25 km. Do regat przystąpiło 20 załóg, z czego 17 zostało sklasyfikowanych w regulaminowym czasie. Mimo, że wiatr był słaby, to emocji na mecie nie brakowało, ponieważ różnice czasowe pomiędzy 1 a 5 miejscem były minimalne i rywalizacja trwała do samego końca. W tym biegu nie było już klasyfikacji w poszczególnych klasach, a decydowało miejsce na mecie.

Wyniki:

 1. Filip Walczak – Tornado
 2. Marek Karawajczyk – Tornado
 3. Jacek Daszkiewicz – Maxus 28

O godz. 15 nastąpiło uroczyste zakończenie regat wraz z rozdaniem pucharów i dyplomów. Oprócz pucharów, zwycięska załoga otrzymała główna nagrodę jak co roku ufundowaną przez firmę czarterową Galindia Jan i Edmund Grzymała, trzy wspaniałe wędzone leszcze podane na okolicznościowej paterze symbolizującej herb Giżycka. Oprócz tego, w wesołej i również budującej emocje atmosferze, wszyscy uczestnicy regat brali udział w losowaniu nagród sponsorskich.

Regaty nie odbyły by się bez wsparcia finansowego i nagród od sponsorów. W tym miejscu chcieliśmy im wszystkim podziękować: Urząd Miasta Giżycko, Starostwo Powiatowe Giżycko, Tryumf Sp.z o.o. Stalowa Wola- trofea sportowe, fundator pucharów i medali, ZAPP Sznajder Baterien, Tawerna Siwa Czapla, Bełbot Yacht Czarter, PUH Żeglarz Ewa i Roman Kułdo, Fin- Lex Andrzej Bera, Giżyckie Omegi, Galindia Czarter Edmund i Jan Grzymała, Mark Łukasz Kiezik- tradycyjne sękacze mazurskie, Auto-Handel Ryszard Dębicki, Czarter Jachtów Krzysztof Kraj, Pakrom Jerzy Romejko, Centrum Informacji Turystycznej w Giżycku, oraz Wojtkowi Caban i Leszkowi Łapińskiemu za niespodziankę kulinarną na ognisko.

Specjalne podziękowanie składamy Dariuszowi Klimaszewskiemu kierownikowi portu Ekomarina i jego załodze za gościnność i możliwość zorganizowania regat w porcie Ekomarina oraz wszystkim którzy nas wspierali i pomagali w organizacji regat.

 

 

Cieszymy się że, regaty miały pozytywny odbiór wśród startujących załóg i zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa już w VI GRA na następny rok.

Prezes KTŻ Szkwał - Krzysztof Dziedzic

Puchar Trzech Ryb 2015

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
PUCHAR TRZECH RYB
15-17.05.2015 w klasie Cadet, Laser 4.7
cykl Pucharu Polski w klasach Cadet, Laser 4.7
Giżycko, j. Niegocin


1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Giżycku w dniach 15–17.05.2015r. na jeziorze Niegocin.
Port regat: Ekomarina Giżycko ul. Dąbrowskiego 14
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest:
- Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku, /www.mbsw-gizycko.pl/
- Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego "Niegocin" w Giżycku
3. PRZEPISY
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa ISAF edycji 2013 – 2016.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Cadet, Laser 4,7 posiadający uprawnienia
wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
4.2 Wpisowe do regat wynosi: 40 PLN od osoby.
5. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
5.1 Zgłoszeń należy dokonać w biurze regat w porcie Ekomarina Giżycko w dniu 14 maja
2015r. w godz. 18.00 – 20.00 oraz 15 maja 2015r. w godzinach 09.00 – 10.30.
5.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
- dowód wpłaty wpisowego do regat;
- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
- licencja sportowa zawodnika PZŻ;
- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
- certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
- licencja PZŻ na reklamę indywidualną (jeśli dotyczy);
- zawodnicy klasy Laser 4.7 - legitymacja ILCA 2015;
6. PROGRAM REGAT
czwartek 14.05.2015 18.00 – 20.00 rejestracja zgłoszeń, pomiary
piątek 15.05.2015 09.00 – 10.30
od 12.00
rejestracja zgłoszeń, pomiary
wyścigi
sobota 16.05.2015 od 11.00 wyścigi
niedziela 17.05.2015 od 10.30
15.00
wyścigi
zakończenie regat
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat od dnia 14 maja 2015r. od godz. 18.00.
8. TRASA REGAT
Regaty zostaną rozegrane na trasie trapezowej.
9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
9.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF
edycji 2013 – 2016.
9.2 Planuje się rozegranie 9 wyścigów.
9.3 Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigow.
9.4 W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
9.5 W dniu 17 maja 2015r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.00.
10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
przez organizatorów i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych
w czasie regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialności. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.


Organizator
W. Caban / A. Klimaszewska

 

XVI GIŻYCKIE REGATY ŻEGLARSKIE „RZĄD - SAMORZĄD”

5 w skali beauforta

30 maja 2015

Tradycyjnie Giżyckie Regaty Żeglarskie „Rząd – Samorząd” będą rozgrywane z udziałem przedstawicieli ministerstw i instytucji rządowych oraz reprezentantów samorządów. Wielokrotnie w zmaganiach na wodzie uczestniczyli Prezesi Rady Ministrów, Ministrowie oraz Dyrektorzy Departamentów. Stronę samorządową co roku reprezentują marszałkowie województw, burmistrzowie i wójtowie lokalnych oraz zaprzyjaźnionych samorządów z Polski.

Od szesnastu lat Giżyckie Regaty Żeglarskie „Rząd – Samorząd” w Giżycku, są okazją do sportowej rywalizacji oraz szansą spotkania się pracowników administracji publicznej różnego szczebla, a także wymiany doświadczeń.

Każdego roku w imprezie biorą udział pasjonaci żeglarstwa              i miłośnicy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, światowego Cudu Natury.

 

Serdecznie zapraszamy do Giżycka !!!

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

 

Burmistrz Miasta Giżycka           Wójt Gminy Giżycko      Starosta Powiatu Giżyckiego

Wojciech Karol Iwaszkiewicz      Marek Jasudowicz           Wacław Strażewicz

 

Do pobrania:

 

Baza noclegowa: http://www.gizycko.turystyka.pl/pl/index.php?Menu=1

 

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com