• 24
 • 11
 • 12
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Puchar Trzech Ryb 2015

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
PUCHAR TRZECH RYB
15-17.05.2015 w klasie Cadet, Laser 4.7
cykl Pucharu Polski w klasach Cadet, Laser 4.7
Giżycko, j. Niegocin


1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Giżycku w dniach 15–17.05.2015r. na jeziorze Niegocin.
Port regat: Ekomarina Giżycko ul. Dąbrowskiego 14
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest:
- Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku, /www.mbsw-gizycko.pl/
- Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego "Niegocin" w Giżycku
3. PRZEPISY
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa ISAF edycji 2013 – 2016.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Cadet, Laser 4,7 posiadający uprawnienia
wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
4.2 Wpisowe do regat wynosi: 40 PLN od osoby.
5. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
5.1 Zgłoszeń należy dokonać w biurze regat w porcie Ekomarina Giżycko w dniu 14 maja
2015r. w godz. 18.00 – 20.00 oraz 15 maja 2015r. w godzinach 09.00 – 10.30.
5.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
- dowód wpłaty wpisowego do regat;
- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
- licencja sportowa zawodnika PZŻ;
- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
- certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
- licencja PZŻ na reklamę indywidualną (jeśli dotyczy);
- zawodnicy klasy Laser 4.7 - legitymacja ILCA 2015;
6. PROGRAM REGAT
czwartek 14.05.2015 18.00 – 20.00 rejestracja zgłoszeń, pomiary
piątek 15.05.2015 09.00 – 10.30
od 12.00
rejestracja zgłoszeń, pomiary
wyścigi
sobota 16.05.2015 od 11.00 wyścigi
niedziela 17.05.2015 od 10.30
15.00
wyścigi
zakończenie regat
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat od dnia 14 maja 2015r. od godz. 18.00.
8. TRASA REGAT
Regaty zostaną rozegrane na trasie trapezowej.
9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
9.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF
edycji 2013 – 2016.
9.2 Planuje się rozegranie 9 wyścigów.
9.3 Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigow.
9.4 W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
9.5 W dniu 17 maja 2015r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.00.
10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
przez organizatorów i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych
w czasie regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialności. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.


Organizator
W. Caban / A. Klimaszewska

 

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com