• 24
 • 11
 • 12
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 12 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w MOSiR Giżycko


                                                              KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
1. Administratorem Pani/Pana Danych jest:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Giżycku, ul. Moniuszki 5
2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku.
3. Pani/Pana dane osobowe i/lub wizerunek przetwarzane będą w celu:
• zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 RODO, • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: • Art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.). • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
• Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane przez okres do 90 dni w odniesieniu do wizerunku a w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach.
7. W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w zakresie wskazanym w pkt. 3.
9. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych w tym wizerunku jest brak uprawnień do przebywania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku
10. Pani/Pana dane będą rejestrowane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie terminu określonego w pkt 6 zapis jest automatycznie usuwany poprzez nadpisywanie.
11. Pani /Pana dane nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.


Administrator Danych
Osobowych

 

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com